Kompyuterning yaratilish tarixi…

On

 Xozirgi vaqtda inson xayotiga Komp`yuter jadal kirib kelmoqda. Komp`yuter ish yuritishni osonlashtiradi, yangi xujjatlar va xar xil matnlarni tez va sifatli tayyorlash va taxlil qilish, telefon aloqa orqali axborotlar bilan almashish, murakkab xisob kitoblarni tez bajarish va ishlab chiqarish jarayonini osonlashtiradi. YAkin…