Dastur so’zi ham komandalarning alohida blokini (berilgan kodini)  aniqlovchi so’z, ham  yaxlit holdagi bajariluvchi dasturiy mahsulotni belgilovchi so’z sifatida ishlatiladi.

Bu ikki xillik o’quvchini chalg’itishi mumkin. Shuning uchun unga aniqlik kiritamiz. Demak dasturni yo dasturchi tomonidan yoziladigan komandalar to’plami, yoki  amallar bajaradigan kompyuter mahsuloti sifatida tushunish mumkin.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *