Masalalarning yechilishida quyidagi bosqichiardan iborat ekanligini ko’rish mumkin:

1. Har bir masalada avval masalaning qo’yilishi, ya’ni masalada  berilgan boshlang’ich qiymatlar va masalaning maqsadi (topilishi kerak bo’lgan natijaviy miqdorlar) aniqlanadi.

2. Masalani yechish uchun zarur bo’lgan formulalar, boshqacha aytganda matematik munosabatlar hosil qilinadi.

3. Masala yechimidagi amallar (formulalar, munosabatlar)ni bajarish ketma-ketligi aniqlanadi.

4. Natija olish va tahlil etish.

Yuqoridagi kabi boshqa masalalarni ham kompyuter yordamida hal etish mumkin va u yuqoridagi 4 bosqichga qo’shimcha amallarni kompyuter tushunadigan tilga o’girish va kompyuter xotirasiga kiritish kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1-BOSQICH: Masalaning qo’yilishi Masalaga mos boshlang’ich qiymatlar va natijaviy miqdorlar aniqlanadi.

2-BOSQICH:  Masalaning modelini tuzish

Masala ko’rilayotgan sohaning ilmiy yutuqlaridan kelib chiqib, formulalar orqali ifodalanadi.

3-BOSQICH: Algoritm tuzish

Masalaning modelidan foydalanib, hal etishning ko’rsatmalar ketma-ketligi tuziladi.

4-BOSQICH: Dastur tuzish

Algoritmdagi ko’rsatmalar ketma-ketligini kompyuter tushuna­digan tilga o’tkaziladi.

5-BOSQICH: Dasturni kompyuter xotirasiga kiritish

Tuzilgan dastur kompyuter xotirasiga kiritiladi

6- BOSQICH: Natija olish va uni tahlil etish

Dastur ishlatiladi va natijasi tahlil qilingach, xato va kamchiliklar bartaraf etiladi.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *