Screenshot_2016-01-13-09-06-10
 

 Screenshot_2016-01-13-09-06-33

    Screenshot_2016-01-13-09-06-52

Dictus- Ingliz tili so’z boyligini oshirish uchun mo’ljallangan appdir. Dictus yordamida Ingliz tilidagi so’zlarni tez o’rganib olish mumkin. So’zlar 10talik guruhlarga bo’lingan bo’lib, guruhdagi har bir so’z uchun sodda va tushunarli misol keltirilgan. Ingliz tilidagi so’z va unga keltirilgan misolni eshitib ko’rish mumkin. Dastur haqida to’liq ma’lumotni Yordam bo’limidan olishingiz mumkin. Bu dasturning yana bir avfzalligi O’zingiz har kungi yod oladigan lug’atlaringizni Mening lug’atim bo’limi orqali kiritib, test ko’rinishida tez va oson o’rganib olishingiz mumkin. BROKEN RIB maxsuloti

1_Primary_logo_on_transparent_154x75

News Reporter

3 thoughts on “Dictus – Androidlar uchun Ingliz tilini maxsus o’rgatuvchi dastur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *