Axborot texnologiyasi (AT) — obyekt, jarayon yoki hodisa- ning holati haqida yangi axborot olish uchun ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va uzatish bo‘yicha vosita va uslublar jamlanmasidan foydalanadigan jarayondir.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *