Shaxsiy kompyuterning qulayliklari

On

Shaxsiy kompyuter (ShK) — bu, qo’llanilishining hamma- boplik va universallik talablarini qondiruvchi stolli yoki ko‘chma EHMdir. ShKning afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:• Narxning individual xaridor uchun mos keladigan darajada arzonligi;• Atrof-muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanishning avtonomligi;• Boshqarish, fan, ta’lim, maishiy turmush sohasida uning xilma-xil…