Shaxsiy kompyuter (ShK) — bu, qo’llanilishining hamma- boplik va universallik talablarini qondiruvchi stolli yoki ko‘chma EHMdir.
ShKning afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:•
Narxning individual xaridor uchun mos keladigan darajada arzonligi;• Atrof-muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanishning avtonomligi;• Boshqarish, fan, ta’lim, maishiy turmush sohasida uning xilma-xil qo’llanishlarga moslanuvchanligini ta’minlovchi arxitek- turasining tez o‘zgaruvchanligi;•
Operatsiyaviy tizim va hokazo dasturiy ta’minotining «do‘st- ligi», ular foydalanuvchiga maxsus kasbiy tayyorgarliksiz ishlash imkonini beradi;•
Ishning yuqori darajada ishonchliligi (5 ming soatdan ko‘p- roq ishlash).

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *